Wat is een VvE?

Aanvullende wetgeving VvE

Met ingang van 1 mei 2008 is er aanvullende wetgeving ingevoerd met betrekking tot de Vereniging van Eigenaren, ook wel VvE genoemd.

Naar aanleiding van de aanvullende wetgeving zijn VvE’s onder andere verplicht om:
•           Zich in te schrijven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
•           Een meerjarig onderhoudsplan op te stellen;
•           Een reservefonds aan te houden.

Gezondheidstoestand VvE

Dus als u van plan bent om een appartement te kopen, moet u als aspirant-koper niet alleen bouwkundig kijken naar het appartement, maar ook naar de gezondheidstoestand van de VvE, waar uw mogelijk toekomstige appartement deel van uitmaakt.

Meerjarenonderhoudsplan

Recentelijk heeft er bij de rechtbank van Rotterdam een kwestie gespeeld tussen een koper en een verkoper van een flat (16 maart 2011, nummer 332604HAZA09-1638). De verkoper had verzwegen dat er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in de VvE bestond en de koper had – onwetend hiervan – er niet naar gevraagd. Het MJOP had tot gevolg dat de VvE de komende jaren aanmerkelijke bedragen moest reserveren en dat kwam nu voor rekening van de koper. De rechter verlaagde de koopsom met € 9.000,- in deze zaak.

Dit is geen losstaande zaak, vooral bij kleine VvE’s is de gezondheidstoestand vaak slecht of onvoldoende.

Splitsingsakte

In een VvE bestaan twee belangrijke stukken: de splitsingsakte en de splitsingstekening. Daarnaast bestaat uiteraard het tegenwoordig verplichte meerjarenonderhoudsplan, waarvoor de VvE financiële reserves moet aanhouden die opgebracht worden door de leden van de VvE.

De mate waarin leden van een VvE via de maandelijkse servicekosten een bijdrage leveren is gelijk aan de breukdelen die daarvoor zijn opgenomen in de splitsingsakte. Deze vindt u achter het appartementennummer (index) van uw appartement in die akte. Over deze breukdelen, dus uw aandeel in het gehele gebouw, kan weleens een discussie ontstaan. Althans bij de oudere gebouwen, want bij de nieuwere VvE’s moet uit de akte duidelijk blijken hoe men tot deze breukdelen is gekomen. Als een verdeling van de kosten echt onredelijk is, kan de VvE besluiten deze verdeling te wijzigen. In de splitsingsakte en het bijhorende standaard-splitsingsreglement staat hoe u dit kunt doen. Staat het aandeel in gemeenschappelijke zaken niet genoemd in de akte, dan komt de verdeling meestal niet voor via de breukdelen, maar worden deze breukdelen omgeslagen per appartement. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een VvE met vijf grote flats en tien kleine. Het onderhoud aan de individuele cv-ketels werd via de VvE jaarlijks uitgevoerd en de kosten werden via de breukdelen over de leden van de VvE verdeeld, terwijl deze cv-ketels niet tot de gemeenschappelijke zaken behoren.

Kortom: de zaken kunnen per VvE enorm verschillen. Het is voor een koper prettig dat de VvE duidelijk en eenvoudig te doorgronden is. Dit kan onrust in de toekomst voorkomen!
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring