Vereniging van Eigenaars (VvE’s)

Nederland telt naar schatting 53.800 verenigingen van eigenaars. De omvang zal de komende jaren fors groeien als gevolg van nieuwbouw en de verkoop van huurwoningen.
Een vereniging van eigenaars is een wooncomplex dat gesplitst is in appartementsrechten. Een appartementseigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van een appartement, maar is tevens mede-eigenaar - en dus medeverantwoordelijk - voor het hele gebouw. Dit recht vervalt alleen bij verkoop. Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere appartementseigenaren het gebouw te onderhouden. Om te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet, is in de wet de oprichting van een vereniging van eigenaars (VvE) verplicht gesteld en is elke appartementseigenaar hier automatisch lid van. Volgens de wet is een appartement: een appartementsrecht, een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft op het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Dat betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de eigendoms- en anderzijds de gebruiksrechten. De rechten en plichten van de VvE met zijn afzonderlijke appartementen zijn vastgelegd in het splitsingsreglement of de splitsingsakte. Hierin zijn de breukdelen opgenomen voor ieder appartement als onderdeel van een geheel. Een vereniging van eigenaars ontstaat zodra de appartementsrechten aan twee of meer verschillende personen toebehoren. Er zijn verschillende soorten vormen van verenigingen van eigenaars:
• Slapende vereniging (tot uiterlijk 2008, dan moeten alle VvE`s een reservefonds hebben)
• Koopgarant-vereniging
• MIX-vereniging
• Marktvereniging
• Corporatievereniging
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring