Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid betekent dat buurtbewoners ook bepaalde rechten hebben op het gebruik van uw grond. (Bijvoorbeeld dat zij er met de auto over heen mogen rijden.) Als er sprake is van erfdienstbaarheid moet dit altijd vermeld staan in de akte van overdracht.

 
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring