Flat uit jaren ’50 en ’60

Als u een appartement wilt kopen in een flatgebouw uit de jaren ’50, ’60 of ‘70, kunt u een bijzonderheid tegenkomen: de coöperatieve flatvereniging. In dat geval is er geen splitsingsakte en geen splitsingstekening. En de rechten en plichten van de eigenaren vindt u dan niet in een splitsingsreglement, maar
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatieve flatvereniging.  Koopt u een appartement van ná 1972, dan zult u nauwelijks coöperatieve flatverenigingen aantreffen.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring