VvE kluis.nl

VvE kluis.nl

VvE stukken op een snelle, veilige en simpele manier registeren en de leden van een
VvE op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier informeren.
 

VVE kluis

VvE stukken kwijtgeraakt? Een kwaliteitsslag in het beheren van de VvE? Borging van
afspraken die gemaakt zijn binnen uw VvE?  Weer zoveel werk bij het versturen van
stukken?

VvE Kluis zorgt ervoor dat u uw VvE documenten altijd bij de hand hebt - 24 uur per
dag en 7 dagen per week - en dat u uw leden op een transparante manier informeert.
En dat op een veilige en simpele manier, zonder rompslomp.

Door de registratie bij VvE Kluis en de afgifte van een uniek kenmerk voor
elk document zijn uw afspraken geborgd en is ook na langere tijd nog duidelijk
wat op welke datum is afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan uw meerjaren-
onderhoudsplan en uw begroting.

Door het gebruik van VvE Kluis draagt u als VvE bij aan maatschappelijk verantwoor-
delijk handelen. VvE Kluis is volledig digitaal en u hoeft dus geen papier meer te
gebruiken. Dit levert u ook een kostenbesparing op, omdat u niet meer hoeft te printen.

En dat alles met zeer beperkte kosten!

www.vvekluis.nl
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring