Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

 

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo'n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost door de verzekering.

 

De aflossingsvrije hypotheek is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in uw woning aanwezig is. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de lening niet vermindert. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen kan dat echter juist aantrekkelijk zijn. Houd er dan wel rekening mee dat de kans bestaat dat uw netto last na pensionering stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek. Als de aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een andere vorm wordt afgesloten is het een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen.

 

Voordelen aflossingsvrije hypotheek
- lage lasten;
- u betaalt alleen rente;
- geen verplichte tussentijdse aflossingen;
- geen verplichte vermogensopbouw;
- geen verplichte verzekeringsdekkingen;
- veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen;
- belastingaftrek blijft in stand bij de aflossingsvrije hypotheek;
- een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten;
- offertes voor de aflossingsvrije hypotheek zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor de andere vormen;
- hoogte van de aflossingsvrije hypotheek is veilig omdat u meestal maar 75% van de  executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen (sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%).

 
 
Nadelen aflossingsvrije hypotheek
- u bouwt geen vermogen op omdat u niet aflost;
- rentelast blijft doorlopen;
- de eindaflossing is niet geregeld;
- na pensionering bestaat de kans dat uw netto last stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek;
- vanaf 2001 is rente maximaal 30 jaar aftrekbaar; indien u niet aflost kunnen de lasten behoorlijk stijgen;
- meestal moet u eigen geld inbrengen omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen (sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%).

 Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring