Splitsingsakte en splitsingsregelement

Bij de aankoop van een appartement krijgt u naast de eigendomsakte een splitsingsakte en splitsingsreglement.

 

Splitsingsakte
In de akte vindt u bijvoorbeeld een omschrijving van uw appartementsrecht en voor welk deel u moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Een splitsingstekening maakt deel uit van de splitsingsakte.

 

Splitsingsreglement
In het reglement staat hoe de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt. Verder staan in het reglement aanvullende bepalingen over het gebruik, beheer en onderhoud van privégedeelten.

 

Soms is er naast het splitsingsreglement een huishoudelijk reglement met daarin regels over bijvoorbeeld het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. In het huishoudelijk reglement kan niet ineens worden afgeweken van de splitsingsakte en het -reglement.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring