Maximale koopsom

De normen van de NHG worden ook gebruikt voor het maximale hypotheekbedrag. NHG rekent met een woonquote: hoe hoger het inkomen, hoe groter het deel van het inkomen dat aan woonlasten uitgegeven mag worden. De woonlasten worden berekend op basis van wat het zou kosten om de lening annuïtair af te lossen op basis van 6% rente of indien de rentevastperiode langer is dan negen jaar (vanaf jaar 2007), de daadwerkelijke rente. Dit is voor veel mensen een reden om 10-jaars rente te kiezen om net iets meer te mogen lenen.

De maximale koopsom van de woning wordt door NHG bepaald aan de hand van een vast percentage voor bijkomende kosten. Voor een bestaande woning wordt met 12% gerekend, voor nieuwbouw wordt 8% aangehouden. De maximale koopsom bij een kostengrens van € 350.000,- is voor een bestaande woning dan € 312.500,-.

Alleen het hoogste inkomen van twee aanvragers wordt gebruikt in deze berekening voor de bepaling van de hoogte van het percentage van de woonquote; het percentage dat iemand van zijn (gezamenlijk) inkomen uit mag geven aan hypotheeklasten. Bij een zelfstandig inkomen (eigen bedrijf) wordt gerekend met de gemiddelde winst van de laatste drie jaar, gemaximeerd op de winst in het laatste jaar.

Veel geldgevers werken met dezelfde normen als NHG, of normen die er sterk op lijken. De NHG normen worden online gepubliceerd; geldgevers houden omwille van concurrentie hun normen geheim. Bekend is dat ze allemaal soepeler zijn, maar niet precies op welke punten.

Het maximale hypotheekbedrag hangt ook af van de waarde van het onderpand en het inkomen van de aanvrager. De NHG-normen zijn betrekkelijk streng; het is vrijwel altijd mogelijk om een hogere lening te krijgen bij een geldgever door af te zien van NHG. Hier staat echter ook een hogere rente tegenover.
 
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring