Stedelijk wonen

Tot het woonmilieu stedelijk wonen, buiten centrum behoren die wijken die een vrij hoge woningdichtheid hebben en een laag aandeel koopwoningen. Het gaat hier vaak om de stadse wijken die vooral gebouwd zijn in de periode 1890-1970. In dit stedelijk gebied staan voornamelijk goedkope gestapelde woningen.

Er is sprake van een grote variëteit binnen deze categorie. Zowel vooroorlogse etagebouw als naoorlogse hoogbouwwijken, als tuinsteden vallen binnen deze categorie. Deze wijken liggen aan het centrum vast of op enige afstand van het centrum en kennen een gemiddeld voorzieningenniveau dat is aangepast aan het aantal inwoners van de wijk. Denk hierbij aan stedelijk vooroorlogs, stedelijk naoorlogs compact, stedelijk naoorlogs grondgebonden en klein-stedelijk.
 
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring