Wat staat er in de splitsingsakte?

Een nauwkeurige omschrijving van het gebouw, de omschrijving van de afzonderlijke appartementen, hoe groot ieders aandeel is in het gehele gebouw en de berekeningswijze (geldt alleen voor aktes vanaf 2 mei 2005) als deze aandelen ongelijk zijn, de regeling van het stemrecht en hoe groot de meerderheid moet zijn bij besluiten over wijzigingen van de akte (dit staat in het Burgerlijk Wetboek), het Modelreglement waarnaar eventueel wordt verwezen en de onderdelen van het Modelreglement waarvan wordt afgeweken. Bij de splitsingsakte hoort de splitsingstekening, met daarop exact de grenzen tussen de verschillende appartementen
onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten. De privégedeelten worden daarbij aangegeven door middel van de ‘dikke lijnen’. De splitsingsakte en het splitsingsreglement zijn notariële akten.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring