Wat is een appartement?

Eenvoudig gezegd: elke woning met boven- of benedenburen.  Een klassiek benedenhuis of een gloednieuwe seniorenflat, een portiekwoning of een appartement in een monument. Zo maar een aantal voorbeelden. En bij deze koopwoningen hoort een Vereniging van Eigenaars, die ondermeer verantwoordelijk
is voor het gezamenlijk onderhoud aan de gemeenschappelijke delen. De Wet verstaat onder een appartement [of zoals het officieel heet ‘een appartementsrecht’] een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. Dat betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het eigendom aan de ene kant en de gebruiksrechten aan de andere kant.
Het eigendom van het gehele gebouw/pand komt toe aan de appartementseigenaren gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privégedeelte [zijn woning/appartement] en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw/pand die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kunt u ondermeer denken aan het trappenhuis, de hal, de lift, maar ook het dak en een
deel van de riolering, gevel en dragende muren.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring