Statuten

Bij elke Vereniging van Eigenaars horen regels. Deze regels zijn bepaald in de statuten van de VvE die gevormd worden door een modelreglement, een splitsingsakte, de splitsingstekeningen en eventuele uitbreidingen zoals een huishoudelijk reglement.

 

Het modelreglement
Bij het splitsen van een gebouw (het oprichten van een VvE) wordt er als basis voor de statuten gebruik gemaakt van het meest recente modelreglement. In dit reglement zijn standaard regels opgesteld die voor elke VvE van toepassing kunnen zijn. Dit reglement is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en is bij elke notaris te verkrijgen. 
 

Splitsingsakte
Aangezien geen één gebouw hetzelfde is kunnen er in de splitsingsakte aanpassingen of afwijkingen van het modelreglement worden opgenomen. Daarmee overschrijven de bepalingen in de splitsingsakte de bepalingen in het modelreglement. 

Naast eventuele afwijkingen van het modelreglement worden ook de specificaties van een VvE opgenomen in een splitsingsakte. Hieronder vallen onder andere de volgende gegevens:

 • Nauwkeurige omschrijving van het gebouw en de afzonderlijke appartementsrechten
 • Het aandeel dat elke eigenaar binnen de VvE heeft (de breukdelen).
 • De verdeelsleutel (in bijdragen) die veelal overeenkomt met de breukdelen.  
 • Het toepasselijke modelreglement.
 • Aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld voor onderhoud.
 • De splitsingsakte wordt gezamenlijk met de splitsingstekeningen vastgelegd in de openbare registers van het Kadaster.
   

Huishoudelijk reglement
Een VvE kan een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin worden regels opgenomen die bijvoorbeeld de leefbaarheid van de bewoners ten goede komt. Het huishoudelijk reglement kan gezien worden als een aanvulling op de splitsingsakte. Veelvoorkomende bepalingen zijn bijvoorbeeld:

 • Alle toegangsdeuren vrijhouden
 • Antennes mogen geplaatst worden mits ze van buitenaf niet zichtbaar zijn. 
 • Geen fietsen, brommers, kinderwagens of andere voorwerpen plaatsen in gangen of trappenhuizen.

Het huishoudelijk reglement wordt niet vastgelegd in de openbare registers. Wijzigingen kunnen doorgevoerd worden via de Algemene Ledenvergadering.  Veelal is hiervoor een gekwalificeerde meerderheid nodig.

 

Burgerlijk Wetboek
In Nederland geldt de Nederlandse wetgeving. Ook hierin zijn regels opgenomen voor appartementsrechten. Soms verwijzen statuten naar bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek  (BW). Deze kunt u hier vinden.

 
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring