Hoe activeer ik een slapende VvE?

Een slapende VvE vlot trekken is niet gemakkelijk. U zult om te beginnen zelf een vergadering moeten beleggen.

Vaak is er immers al een poos niet vergaderd en zijn de leden niet op de hoogte van hun verplichtingen, weinig geïnteresseerd of weten zelfs niet eens dat ze in een VvE zitten. In het splitsingsreglement staat meestal vermeld hoeveel eigenaren minimaal aanwezig moeten zijn om een vergadering te houden, die ook geldige besluiten kan nemen. Op basis van het splitsingsreglement moet er altijd een termijn in acht genomen worden tussen het ontvangen van de uitnodiging en de datum van de vergadering.
Willen de mede-eigenaren niet ingaan op uw verzoek? Dan kunt u de kantonrechter vragen een (jaarlijkse )vergadering uit te schrijven. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de griffie van een kantongerecht.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring