Inschrijven in het Handelsregister

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet van het Ministerie van Economische Zaken in werking getreden. Het Handelsregister wordt dé basisregistratie van alle ondernemingen en overige rechtspersonen in Nederland. Ook alle Verenigingen van Eigenaars (VvE's) moeten zich registreren.

Waarom de VvE in het Handelsregister?
De Handelsregisterwet 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer omdat de vereniging overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld met een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang te weten wie de bestuurders van een VvE zijn.

Transparant opereren
Het Handelsregister is openbaar. Andere partijen kunnen dus gegevens over de VvE opvragen en controleren. Zij kunnen bijvoorbeeld zien wie er bevoegd is tot vertegenwoordiging van de VvE en waar de VvE is gevestigd. Dat maakt het gemakkelijker om een bankrekening te openen, maar ook om een onderhoudscontract te sluiten.

Helderheid voor huizenkopers
Ook voor wie een appartement wil kopen, biedt de nieuwe wetgeving helderheid. In het Handelsregister is snel te controleren of er een VvE is, uit welke bestuursleden de vereniging bestaat en hoe zij te bereiken zijn. Het verifiëren van de gegevens van de verkoper wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Inschrijven
De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, maar er is een overgangstermijn om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. De VvE's hebben uiterlijk tot en met 31 december 2009 de tijd om zich in te schrijven. De Kamer van Koophandel benadert de VvE's vanaf mei 2009 met het verzoek zich in te schrijven in het Handelsregister.
Voor nieuwe VvE's, die opgericht worden na 1 juli 2008, geldt de overgangstermijn niet. Nieuwe VvE's moeten zich vanaf 1 juli 2008 direct inschrijven in het Handelsregister.

Kosten
Voor de inschrijving in het Handelsregister dient de VvE een jaarlijkse bijdrage betalen. De heffing is door het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Een VvE gaat hetzelfde betalen als een ‘gewone' vereniging, namelijk € 26,64 per jaar (prijspeil 2011). Het maakt voor de kosten niet uit in welke maand van een kalenderjaar de VvE zich inschrijft. De jaarlijkse bijdrage is een vastgesteld bedrag dat geldt voor een kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijving in dat jaar.

Meer weten? www.kvk.nl
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring