Officiële documenten

De eigendommen, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de leden van een VvE zijn vastgelegd in drie soorten documenten: de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement.

Splitsingsakte
Naast uw eigendomsakte, krijgt u bij het kopen van een appartement ook een afschrift van de splitsingsakte. Hierin staat precies omschreven welke delen van het gebouw gemeenschappelijk en welke delen privé zijn. De splitsingsakte is opgesteld door de notaris en elke VvE kent dus een splitsingsakte. Een splitsingsakte kan in principe alleen gewijzigd worden met ten minste een 4/5e meerderheid aan stemmen.

Splitsingsreglement
Het splitsingsreglement bevat de statuten van de VvE. Hierin staat dus beschreven en vastgelegd hoe er vergaderd en gestemd wordt, maar ook hoe het bestuur wordt benoemd en eventueel ontslagen. Meestal wordt het voorbeeldreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gebruikt.

Huishoudelijk reglement
Dit document is niet verplicht, maar wel onmisbaar als het gaat om bepaalde onderlinge afspraken, met name regels van orde (bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast, gebruik van gemeenschappelijke ruimten, huisdieren, schotelantennes, etc.). Als de afspraken binnen het huishoudelijk reglement in strijd zijn met de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de wetgeving, dan zijn deze afspraken ongeldig.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring