Inzicht in financiën

Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de vergadering van eigenaren over het financiële, technische en bestuurlijke beheer van de VvE.

Hiervoor wordt een balans opgemaakt van alle bezittingen en schulden van de vereniging, eventueel met een overzicht van de inkomsten en gemaakte kosten van de VvE. Het bestuur stelt ook de begroting op voor het komende jaar. Deze begroting bevat een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Hierop wordt de hoogte gebaseerd van de voorschotbijdragen die de leden maandelijks moeten betalen: de zogenaamde VvE-bijdrage.
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring